PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH

 

 

PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH


V roce 2018 získala firma Roivenue s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy Roivenue s.r.o. na projekt "Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech" v destinaci Londýn za účelem inkubace společnosti v zahraničním inkubátoru a navázání nových partnerství a obchodních kontaktů, důležitých pro expanzi společnosti na Evropské trhy. Očekávaným výstupem je navázání nových partnerství a kontaktů s potenciálními zákazníky. Projekt "PRAŽSKÝ VOUCHER NA POBYT V ZAHRANIČNÍCH INKUBÁTORECH" je polufinancován Evropskou unií.

 

V roce 2020 získala firma Roivenue, s.r.o podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy v zahraničním inkubátoru na projekt "Pobyt v zahraničním inkubátoru pro společnost Roivenue s.r.o." v Berlíně, Amsterodamu a Varšavě za účelem expanze společnosti Roivenue s.r.o na zahraniční trhy. Očekávaným výstupem je "inkubace společnosti v zahraničním inkubátoru a navázání nových partnerství a obchodních kontaktů, důležitých pro expanzi společnosti na Evropské trhy ". Projekt "Pobyt v zahraničním inkubátoru pro společnost Roivenue s.r.o. " je spolufinancován Evropskou unií. Více informací naleznete ZDE.